Vigas houtketel

Houtvergasser : stukhout en houtafval. Zuinigheid, Milieuvriendelijkheid, Comfort, Autonomie, Veiligheid.