Flexibiliteit

In functie van de specifieke behoeftes van elk type brandstof kunnen de ketels met verschillende toebehoren uitgerust worden :

  • Krabber in de verbrandingskamer : Deze optie moet ingezet worden op alle branders voor brandstoffen (graan , laag kwaliteit hakselhout,...). Het bestaat uit een krabber die heen en weer in de brander glijdt. De krabber wordt door en krachtige motor in beweging gebracht zodanig dat de hardste slakken gebroken kunnen worden.
  • Automatische ontassing : Voor de brandstoffen die grote hoeveelheden assen produceren is het aanbevolen deze optie te installeren. Dit bestaat uit een ascontainer die op de zijkant van de ketel komt. Een vijzel zorgt voor het uittrekken uit de brander van de assen.

  • Automatische ontsteking : Dank zij deze optie kan de ketel, wanneer er geen vraag is voor warmte, volledig stil gelegd worden en automatisch opgestart wanneer nodig. Het is wel van groot belang te verstaan dat dit alleen mogelijk is met gemakkelijk ontvlambaar materiaal. Brandstof moet zeker minder dan 20% vocht inhouden.

  • Afstandsbestuur : Als opties zijn verschillende systemen beschikbaar voor afstandsbestuur of meldingen via SMS.
  • Kalkdoseerder  : Voor brandstoffen die zure gassen produceren (zoals graan bv) is het nodig om kalk aan de brandstof te mengen. Het toevoegen van kalk zal ook de slakvorming verminderen. Het mengen gebeurt d.m.v. een doseervijzel en container die continu en precies een kleine hoeveelheid kalk aan de brandstof toevoegt.