VIGAS : Kwaliteits houtketels

De VIGAS houtvergassers kunnen stuk hout en afval hout verbranden. Ze werken op basis van een dubbele verbranding. De verbranding wordt door een elektronische regeling beheerd. Zo wordt er een zeer hoog rendement bekomen met een minimum aan schadelijke rookgassen. Meer dan 84% van de warmte dat het verbranden van het hout kan generen wordt overgebracht naar het water van de verwarming.

De VIGAS ketels bestaan ook in een uitvoering uitgerust met een lambda sonde (SLC versie). Met behulp van deze voeler worden de rookgassen geanalyseerd en wordt de luchttoevoer bijgestuurd voor de best mogelijke verbranding te bekomen. Met dit type regeling loopt het rendement tot 91% op.

In ieder geval eisen de VIGAS houtvergassers, voor een zelfde warmteproductie, minder hout dan in traditionele systemen . De rookgassen zijn ook minder vervuilend en bevatten minder roet.