Een volledige reeks CV stukhoutketels (houtvergassers)

Logo VIGAS

Houtvergassers van 16 kW tot 100 kW

Gamme VIGAS

VIGAS : Kwaliteits houtketels

De VIGAS houtvergassers kunnen stuk hout en afval hout verbranden. Ze werken op basis van een dubbele verbranding. De verbranding wordt door een elektronische regeling beheerd. Zo wordt er een zeer hoog rendement bekomen met een minimum aan schadelijke rookgassen. Meer dan 84% van de warmte dat het verbranden van het hout kan generen wordt overgebracht naar het water van de verwarming.

De VIGAS ketels bestaan ook in een uitvoering uitgerust met een lambda sonde (SLC versie). Met behulp van deze voeler worden de rookgassen geanalyseerd en wordt de luchttoevoer bijgestuurd voor de best mogelijke verbranding te bekomen. Met dit type regeling loopt het rendement tot 91% op.

In ieder geval eisen de VIGAS houtvergassers, voor een zelfde warmteproductie, minder hout dan in traditionele systemen . De rookgassen zijn ook minder vervuilend en bevatten minder roet.


VIGAS: Grote autonomie en flexibiliteit.

De elektronische regelaar zorgt voor de watertemperatuur. Hij staat ook in voor het regelen van de verbranding aan de verschillende vermogens. Het is zo mogelijk een nacht of een dag zonder aanwezigheid te overbruggen. Gloeiende assen kunnen behouden worden zodat het niet nodig is iedere keer het vuur weer aan te steken.


Compatibel met andere soorten ketels

VIGAS ketels kunnen worden :

 • gekoppeld met bestaande traditionele ketels met automatische overschakeling.
 • ingezet in installaties met warmtebuffers.
 • gebruikt als bijkomende verwarming bij zonverwarmingsinstallaties.

De VIGAS houtketels branden alle soorten hout...

Uiteraard houtblokken van alle houtsoorten, zelfs harsbomen, maar ook houtsnippers, houtafval, briketten,...


Veilig...

Door hun specifiek ontwerp zijn de VIGAS ketels zeer gebruiksveilig. Ze oververhitten niet zelfs in geval van spanningsonderbreking. Ze zijn uitgerust met een veiligheidswarmtewisselaar die ze beveiligen tegen oververhitting in uitzonderlijke noodgevallen.


Doorsnede

Legende

 1. Grafische regelaar - verbeelding van het hydraulisch schema
 2. Deur vergassingskamer
 3. Vergassingskamer
 4. Primaire luchttoevoer
 5. Ventilator
 6. Vuursteen
 7. Primaire luchttoevoerregeling servomotor (alleen op SLC versie)
 8. Vuurvaste stenen
 9. Onderste deur
 10. Rookafvoer
 11. Klep voor het reinigen van rookkanalen
 12. Schouwklep en handgreep
 13. secundaire verbrandingskamer
 14. Afvoer
 15. Afneembare zijwanden
 16. Veiligheid warmtewisselaar
 17. Rookkanalen
 18. Vuurvaste betonnen bodem